natt.nu - Är det natt i Sverige?
 

Är det natt i Sverige?
kl. 10:58
se även www.veckodag.com
Var 4e minut roterar bilden 1 grad sådant att kl. 00:00 är månen högst upp, och kl 12:00 är solen högst upp.